Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 10.12.2019, în format PDF și MOBI, a documentului:
Regulamentul nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare)

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (7 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Decizia de punere în aplicare nr. 54/2019 privind valabilitatea anumitor informații tarifare obligatorii [notificată cu numărul C(2019) 142] (Numai textul în limba polonă este autentic) 20 Lei
Regulamentul de punere în aplicare nr. 407/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată 20 Lei
Regulamentul de punere în aplicare nr. 2089/2017 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informații și pentru stocarea acestor informații în temeiul Codului vamal al Uniunii 20 Lei
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii 20 Lei
Regulamentul delegat nr. 341/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei 20 Lei
Decizia de punere în aplicare nr. 578/2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii 20 Lei
Regulamentul de punere în aplicare nr. 2447/2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii 20 Lei
Total de plată
se încarcă...