Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 09.04.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (7 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Regulament privind normele generale și speciale de dotare a personalului Direcției generale antifraudă fiscală, din 10.03.2020 10 Lei
Ordinul nr. 1018/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate 10 Lei
Ordinul nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției generale antifraudă fiscală 15 Lei
Ordinul nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală 15 Lei
Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 04.09.2013 15 Lei
Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare a personalului Direcției generale antifraudă fiscală din 24.07.2013 10 Lei
Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 25 Lei
Total de plată
se încarcă...