Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 26.02.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (11 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Decizia nr. 1100/2017 privind identificarea piețelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune și radiodifuziune 10 Lei
Decizia nr. 1085/2017 privind identificarea piețelor relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 10 Lei
Decizia nr. 543/2017 privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații 15 Lei
Decizia nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator 15 Lei
Hotărârea nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio 25 Lei
Hotărârea nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică 20 Lei
Decizia nr. 512/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România 10 Lei
Decizia nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 15 Lei
Decizia nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului 15 Lei
Decizia nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice 20 Lei
Decizia nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 25 Lei
Total de plată
se încarcă...