Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 21.10.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (20 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, din 15.04.2020 15 Lei
Ordinul nr. 18/2020 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2019 10 Lei
Ordinul nr. 238/2019 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2020 10 Lei
Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, din 09.10.2019 20 Lei
Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea" din 28.12.2018 20 Lei
Ordinul nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor 15 Lei
Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați din 24.10.2018 20 Lei
Procedura de facturare a certificatelor verzi, din 07.11.2018 15 Lei
Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi din 27.07.2018 20 Lei
Ordinul nr. 66/2018 privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017 10 Lei
Ordinul nr. 110/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018 10 Lei
Metodologia de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi și a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi din 18.08.2017 20 Lei
Ordinul nr. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2017 10 Lei
Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi din 10.08.2016 20 Lei
Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie din 28.07.2016 15 Lei
Procedura de emitere a acordului pentru exceptare din 11.06.2014 10 Lei
Hotărârea nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 10 Lei
Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică din 05.03.2012 15 Lei
Regulamentul de emitere și urmărire a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie din 14.12.2011 15 Lei
Hotărârea nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor 20 Lei
Total de plată
se încarcă...