Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 12.07.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea contabilității nr. 82/1991

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (20 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile 25 Lei
Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile 25 Lei
Ordinul nr. 840/2017 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravențiile și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 10 Lei
Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, din 30.01.2017 25 Lei
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial din 31.03.2016 10 Lei
Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice 25 Lei
Norma nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare 10 Lei
Norma nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 10 Lei
Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări 10 Lei
Norma nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare 20 Lei
Anexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile din 05.11.2015 45 Lei
Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile din 05.11.2015 15 Lei
Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 10 Lei
Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă din 17.02.2015 10 Lei
Anexa - SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE - REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE din 30.06.2011 45 Lei
Ordinul nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate 10 Lei
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene din 29.10.2009 50 Lei
Ordinul nr. 1878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 15 Lei
Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din 09.10.2009 15 Lei
Ordinul nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 10 Lei
Total de plată
se încarcă...