Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 26.02.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Codul de Procedură Fiscală din 2003

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (60 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală din 12.05.2015 10 Lei
Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii din 17.02.2015 15 Lei
Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili din 17.02.2015 15 Lei
Normele de certificare a declarațiilor fiscale ale contribuabililor din 30.07.2014 15 Lei
Procedura privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali din 27.11.2014 10 Lei
Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal din 27.11.2014 10 Lei
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice din 01.09.2014 15 Lei
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară din 09.07.2014 50 Lei
Procedura de scoatere din evidența contribuabililor declarați inactivi a contribuabililor radiați din 01.07.2014 10 Lei
Procedura de îndreptare a erorilor materiale din 01.07.2014 10 Lei
Procedura de reactivare a contribuabililor declarați inactivi din 01.07.2014 10 Lei
Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală din 01.07.2014 10 Lei
Ordinul nr. 1694/2014 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor fiscale 10 Lei
Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale din 07.04.2014 10 Lei
Ordinul nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declarației de patrimoniu și de venituri, precum și a elementelor de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale 10 Lei
Ordinul nr. 966/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013 10 Lei
Ordinul nr. 353/2013 privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene 10 Lei
Procedura de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului din 01.03.2013 10 Lei
Ordinul nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii 10 Lei
Procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii din 16.05.2012 10 Lei
Procedura de îndreptare a erorilor cuprinse în declarațiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative din 10.02.2012 10 Lei
Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia din 09.02.2012 10 Lei
Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă din 04.11.2011 10 Lei
Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate din 17.03.2011 15 Lei
Procedura de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 21.10.2010 15 Lei
Ordinul nr. 2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 20 Lei
Ordinul nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 15 Lei
Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare din 22.02.2010 25 Lei
Ordinul nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale 15 Lei
Ordinul nr. 1366/2009 privind aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare poștală de primire (AR) detașabilă, pentru trimiterea de acte administrative și procedurale 10 Lei
Procedura privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor sechestrate potrivit dispozițiilor Codului de fiscală din 26.05.2009 10 Lei
Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de fiscală din 28.04.2009 15 Lei
Procedura privind declararea contribuabililor inactivi din 19.05.2008 10 Lei
Procedura de estimare a cuantumului prețurilor de transfer din 08.02.2008 10 Lei
Procedura de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale din 25.04.2008 10 Lei
Ordinul nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare 10 Lei
Ordinul nr. 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer 10 Lei
Ordinul nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008 10 Lei
Ordinul nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță 15 Lei
Ordinul nr. 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale 10 Lei
Decizia nr. 3/2008 a Comisiei de proceduri fiscale 10 Lei
Decizia nr. 2/2008 a Comisiei de proceduri fiscale 10 Lei
Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 13.06.2007 15 Lei
Procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans din 30.05.2007 15 Lei
Ordinul nr. 357/2007 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală încheiat la persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual și/sau într-o formă de asociere 15 Lei
Ordinul nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic 20 Lei
Ordinul nr. 1181/2007 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală 10 Lei
Ordinul nr. 149/2007 privind modelul și conținutul unor documente întocmite în activitatea de inspecție fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual și/sau într-o formă de asociere 20 Lei
Ordinul nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative 15 Lei
Procedura de administrare a contribuabililor nerezidenți stabiliți în Comunitate, care se înregistrează direct din 18.12.2006 10 Lei
Procedura de compensare a creanțelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale și de restituire a eventualelor diferențe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operațiunii vamale din 15.11.2006 10 Lei
Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică din 14.08.2006 10 Lei
Procedura de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere din 14.08.2006 10 Lei
Ordinul nr. 2210/2006 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță 15 Lei
Ordinul nr. 1267/2006 pentru aprobarea formularului Decizie privind nemodificarea bazei de impunere 10 Lei
Decizia nr. 6/2006 privind art. 1091 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 10 Lei
Ordinul nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora 20 Lei
Decizia nr. 1/2006 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală 10 Lei
Procedura de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal din 22.12.2004 10 Lei
Decizia nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală 10 Lei
Total de plată
se încarcă...