Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 22.02.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (9 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat, din 20.02.2019 45 Lei
Ordinul nr. 2717/318/2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică 10 Lei
Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială 15 Lei
Ordinul nr. 87/2018 privind desfășurarea activității de achiziții publice pentru necesitățile structurilor finanțate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite 10 Lei
Metodologia de selecție și modul de interacțiune a autorităților/entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016, din 14.06.2017 10 Lei
Ordinul nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei de selecție și modului de interacțiune a autorităților/entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016 10 Lei
Metodologia de calcul a ratei de actualizare din 09.12.2016 10 Lei
Ordinul nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică 10 Lei
Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale 10 Lei
Total de plată
se încarcă...