Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 28.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (25 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități 10 Lei
Ordinul nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap 20 Lei
Hotărârea nr. 1.019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 15 Lei
Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap din 20.12.2018 15 Lei
Procedura de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist, din 21.05.2018 10 Lei
Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist din 27.07.2017 10 Lei
Metodologia de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora din 15.09.2016 10 Lei
Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora 10 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 15.07.2016 15 Lei
Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016 din 14.01.2016 10 Lei
Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2014 din 15.05.2014 10 Lei
Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice din 30.10.2013 10 Lei
Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, organizațiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 27.02.2013 10 Lei
Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap din 23.08.2012 10 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 23.08.2012 15 Lei
Metodologia de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, organizațiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 24.03.2011 10 Lei
Procedura de autorizare a unităților protejate din 29.09.2010 15 Lei
Ordinul nr. 468/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 10 Lei
Metodologia de selectare și finanțare a programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 din 08.07.2009 10 Lei
Metodologia de preluare de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și de asigurare a transferurilor financiare din 15.06.2009 10 Lei
Metodologia de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap din 19.12.2008 10 Lei
Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 16.04.2008 20 Lei
Instrucțiunea pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 12.11.2008 10 Lei
Criteriul medico-psihosocial de încadrare în grad de handicap din 31.08.2007 50 Lei
Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 20 Lei
Total de plată
se încarcă...