Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 06.04.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (22 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Regulamentul de programare, funcționare și dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor natural, din 26.02.2020 15 Lei
Ordinul nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020 15 Lei
Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, din 25.02.2019 45 Lei
Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, din 23.01.2019 15 Lei
Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor natural, din 19.12.2018 25 Lei
Ordinul nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019 20 Lei
Condiții-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNL din 10.05.2018 10 Lei
Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV, din 25.04.2018 10 Lei
Ordinul nr. 70/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GPL 10 Lei
Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de gaze natural din 29.03.2018 15 Lei
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016 20 Lei
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice din 07.09.2016 25 Lei
Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, din 30.12.2015 25 Lei
Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din 16.12.2015 20 Lei
Regulamentul privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din 02.12.2014 15 Lei
Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale din 10.09.2014 15 Lei
Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de administrare a pieței centralizate a gazelor naturale din 22.08.2013 15 Lei
Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din 02.08.2013 15 Lei
Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale din 31.05.2013 25 Lei
Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare din 26.06.2013 25 Lei
Procedura privind medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale din 05.06.2013 15 Lei
Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență din 05.06.2013 15 Lei
Total de plată
se încarcă...