Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 21.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (11 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată 25 Lei
Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială din 01.11.2017 50 Lei
Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre din 01.11.2017 45 Lei
Ordinul nr. 9/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt 15 Lei
Ordinul nr. 8/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora 15 Lei
Regulamentul privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 25 Lei
Ordinul nr. 7/2013 privind amortizoarele de capital 10 Lei
Ordonanță de urgență nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 25 Lei
Ordinul nr. 14/2012 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt 10 Lei
Ordinul nr. 13/2012 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora 10 Lei
Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului din 10.07.2009 15 Lei
Total de plată
se încarcă...