Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 19.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

se încarcă...