Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 27.10.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (17 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 270/2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 10 Lei
Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, din 30.05.2019 15 Lei
Normele privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, din 04.04.2019 15 Lei
Normele privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, din 12.11.2018 15 Lei
Normele privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, din 16.10.2018 20 Lei
Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, din 04.10.2018 20 Lei
Normele privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, din 20.09.2018 15 Lei
Normele privind înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, din 11.09.2018 15 Lei
Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari din 14.08.2018 15 Lei
Normele privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit, din 13.08.2018 15 Lei
Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, din 14.08.2018 10 Lei
Normele privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, din 10.08.2018 15 Lei
Ordinul nr. 60/2018 privind procedura de administrare a contribuției anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România 10 Lei
Ordinul nr. 54/2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizați în alte state membre și a auditorilor autorizați în țări terțe 10 Lei
Ordinul nr. 40/2018 privind autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari 10 Lei
Ordinul nr. 25/2018 privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu 10 Lei
Hotărârea nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice 10 Lei
Total de plată
se încarcă...