Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 28.09.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (14 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, din 07.01.2020 45 Lei
Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate 15 Lei
Ordinul nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate 10 Lei
Anexele nr. 1-4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, din 11.11.2016 45 Lei
Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale 10 Lei
Ordinul nr. 3563/1132/2016 privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentare, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice 10 Lei
Protocolul de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară din 08.09.2016 10 Lei
Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale din 28.07.2016 25 Lei
Hotărârea nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 15 Lei
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară din 09.07.2014 50 Lei
Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 20 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din 18.12.2012 15 Lei
Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie din 12.09.2011 10 Lei
Protocolul nr. 429312/2010 de colaborare încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare 20 Lei
Total de plată
se încarcă...