Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 29.11.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, judeţul Suceava, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul de execuţie financiară 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 28.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Mărăcineni, Mărăcineni, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren extravilan neproductiv, în suprafaţă de 30.000 mp, tarlaua 35

 • Achiziţia publică de servicii din 28.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - MUNICIPIUL PETROŞANI prin Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze o parte în suprafaţă de 280 mp, din activul "Clădire sediu administrativ", situat în municipiul Petroşani, str. Constructorul nr. 14

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 29.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.11.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei

se încarcă...