Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 29.11.2016

 • Decretul nr. 1034/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1034/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

 • Decizia nr. 368/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2016 pentru eliberarea domnului Călin-Ionuţ Ungur, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre nr. 881/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

 • Hotărâre nr. 878/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

se încarcă...