Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 din 28.11.2016

 • Hotărâre nr. 876/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

 • Ordinul nr. 251/2016, Serviciul de Informaţii Externe - SIE

  Ordinul nr. 251/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Hotărâre nr. 865/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 3418/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 • Ordinul nr. 2147/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 2147/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 • Ordinul nr. 1417/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1417/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 • Rezoluţia nr. 381/2014, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.381 (94) - Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) din 21.112014

se încarcă...