Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28.11.2016

  • Ordinul nr. 912/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

    Ordinul nr. 912/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

se încarcă...