Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 23.11.2016

 • Ordin 1101/2016, Serviciul Român de Informații - SRI

  Ordinul nr. 1101/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul Român de Informații

 • Ordin 1100/2016, Serviciul Român de Informații - SRI

  Ordinul nr. 1100/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul Român de Informații

 • Ordin 1061/2016, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1061/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea și pajiștile de la Mârzești

 • Hotărâre 863/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Hotărâre 855/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Protocol din 31.05.2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Protocolul între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informații statistice și analitice referitoare la situația frontierelor de stat ale României și Ucrainei din 31.05.2016

 • Hotărâre 851/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informații statistice și analitice referitoare la situația frontierelor de stat ale României și Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Sucevița

 • Ordonanță de urgență 81/2016, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

se încarcă...