Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 23.11.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 23.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.11.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Domneşti, judeţul Ilfov, a acordat finanţare nerambursabilă, pe anul 2016, pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Todireşti, Todireşti, judeţul Iaşi, urmează să concesioneze o suprafeţă de 168,87 ha, teren extravilan (păşune comunală) aparţinând domeniului public al comunei Todireşti

 • Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol cu suprafaţa de 2454 ha - Amenajarea piscicolă Dranov Ghiol

 • Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, urmează să concesioneze un teren piscicol - 409 ha (EC 15) - Amenajarea piscicolă Popina

 • Achiziţia publică de servicii din 23.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.11.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Bogaţi, Bogaţi, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi

se încarcă...