Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 22.11.2016

 • Legea nr. 224/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

 • Decretul nr. 964/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 964/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

 • Hotărâre nr. 850/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 11.02.2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Amendamentul nr. 5 şi Amendamentul pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Ordinul nr. 1250/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1250/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit

 • Decizia nr. 24/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.248 şi art. 1.251 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României

 • Rectificarea din 22.11.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, din 22.11.2016

se încarcă...