Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 17.11.2016

 • Ordinul nr. 1206/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

 • Ordinul nr. 1220/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1220/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit

 • Ordinul nr. 1283/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 901/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

se încarcă...