Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 16.11.2016

 • Legea nr. 208/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2016 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Decretul nr. 928/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 928/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Decizia nr. 356/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 357/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2016 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Ordinul nr. 1357/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 2950/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 1392/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1392/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 • Ordinul nr. 1531/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1531/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş

 • Hotărâre nr. 99/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 99/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Acord din 12.01.2016, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - BDCE

  Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), în valoare de 175 milioane EUR, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016*)

se încarcă...