Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 16.11.2016

 • Hotărâre nr. 161/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 161/2016 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final

 • Decizia nr. 585/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 588/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 17, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2)-(4), art. 25, art. 26, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărâre nr. 833/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2016 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Ordinul nr. 626/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 626/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului

se încarcă...