Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 16.11.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • Ordinul nr. 625/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 625/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0183 Pădurea Vlădila

 • Ordinul nr. 1403/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1403/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015

 • Rezoluţia nr. 266/2015, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MEPC.266(68)(adoptată la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL

 • Hotărâre nr. 830/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

 • Programul din 09.11.2016, Guvernul României

  Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane din 09.11.2016

se încarcă...