Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 15.11.2016

 • Decizia nr. 594/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărâre nr. 832/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1557/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1557/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa

 • Ordinul nr. 2632/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

se încarcă...