Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14.11.2016

 • Legea nr. 209/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 • Decretul nr. 931/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 931/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 • Legea nr. 210/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2016 pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 932/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 932/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 211/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 • Decretul nr. 933/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 933/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 • Legea nr. 212/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol

 • Decretul nr. 934/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 934/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol

 • Ordinul nr. 1219/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1219/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe şi ROSCI0067 Deniz Tepe şi al rezervaţiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70

 • Ordinul nr. 1415/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1415/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ

 • Ordinul nr. 2902/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 2902/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 • Decizia nr. 14/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2016 privind examinarea sesizării din data de 18 aprilie 2016 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală, cu referire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea administrării mijlocului de probă reprezentat de înscrisuri în procedura instituită de acest text de lege

 • Hotărâre nr. 1309/2016, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 1309/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

se încarcă...