Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 14.11.2016

 • Hotărâre nr. 158/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 158/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii - COM (2016) 597 final

 • Hotărâre nr. 159/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 159/2016 privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor şi altor obiecte protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională COM (2016) 596 final

 • Hotărâre nr. 160/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 160/2016 privind Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi altor obiecte ale protecţiei prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final

 • Decizia nr. 441/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 704/2016, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 25/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.078/104/2015

se încarcă...