Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 11.11.2016

 • Decizia nr. 450/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi ale art. 504 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 451/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 229 alin. (3) lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 453/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 597/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre nr. 811/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărâre nr. 825/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

 • Protocolul din 31.05.2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

 • Ordinul nr. 1206/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru

se încarcă...