Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 10.11.2016

  • Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016, Instituţie bugetară

    Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016 Concesiuni - Anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Albac, judeţul Alba, obiectul concesiunii: spaţiu aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 43.5 mp, cu destinaţia Cabinet medical stomatologic

  • Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016, Instituţie bugetară

    Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016 Concesiuni - Anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Berezeni, judeţul Vaslui, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 1.000 mp

  • Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016, Instituţie bugetară

    Achiziţia publică de servicii din 09.11.2016 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Comuna Eremitu, judeţul Mureş, serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate

se încarcă...