Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 10.11.2016

 • Hotărâre nr. 119/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 119/2016 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă"

 • Hotărâre nr. 120/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 120/2016 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015

 • Decizia nr. 547/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decretul nr. 930/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 930/2016 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 966/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

 • Normele metodologice din 08.11.2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Normele metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură din 08.11.2016

se încarcă...