Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 07.11.2016

 • Legea nr. 199/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decretul nr. 913/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 913/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Legea nr. 200/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 914/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 914/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 922/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 922/2016 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotărâre nr. 153/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 153/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

 • Hotărâre nr. 816/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 • Hotărâre nr. 817/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotărâre nr. 818/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 1377/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române

 • Hotărâre nr. 154/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 154/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final

 • Hotărâre nr. 155/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 155/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final

 • Hotărâre nr. 156/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 156/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final

 • Hotărâre nr. 157/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 157/2016 referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

se încarcă...