Monitorul Oficial, Partea VI nr. 204 din 04.11.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 190 mp, zona Complex Depcom

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Moldova Nouă, Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, urmează să concesioneze două terenuri, unul cu suprafaţa de 893 m.p., pentru construirea unei case de locuit şi al doilea cu suprafaţa de 30 m.p., pentru construirea unui garaj auto

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Vlădeni, Vlădeni, jud. Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren, având suprafaţa de 10.000 mp, în vederea înfiinţării unei balastiere

 • Achiziţia publică de servicii din 04.11.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.11.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Miceşti, judeţul Argeş, anunţă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Miceşti

se încarcă...