Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 04.11.2016

 • Decizia nr. 514/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 572/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 1379/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1379/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din judeţul Caraş-Severin

 • Ordinul nr. 1215/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat

 • Decizia nr. 17/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin Încheierea de şedinţă din data de 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 805/121/2016/A1.1/a1 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

se încarcă...