Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 14.10.2016

 • Decretul nr. 850/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 850/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 • Decretul nr. 851/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 851/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 510/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8), (9) şi (11) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 512/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată

 • Decizia nr. 566/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 2414/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2414/2016 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 121/2016, Ministerul Apărării Naţionale - MApN

  Ordinul nr. 121/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

 • Regulamentul nr. 6/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Regulamentul nr. 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

se încarcă...