Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 14.10.2016

 • Hotărâre nr. 748/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

 • Ordinul nr. 1279/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 • Metodologia din 12.10.2016, Guvernul României

  Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv şi se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finanţate din axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public", domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din 12.10.2016

 • Hotărâre nr. 747/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2016 privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public", domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

se încarcă...