Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 14.10.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Racu, Racu, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă "Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu"

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Oraşului Măcin, Măcin, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 28.09.2016.

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Public Pieţe Oboare, Călăraşi, judeţul Călăraşi, urmează să concesioneze terenuri în suprafaţă de 1200 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Horleşti, comuna Horleşti, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui spaţiu în suprafaţă de 27,88 m.p., cu destinaţia cabinet stomatologic

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Suseni, Suseni, judeţul Argeş, urmează să concesioneze un teren extravilan în suprafaţă de 4,9023 ha, reprezentând terenul aferent imobilului "Heleşteul Raicu"

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al comunei Valea Danului

se încarcă...