Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 13.10.2016

 • Legea nr. 171/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

 • Protocolul din 06.03.1959, Guvernul României

  Al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din 06.03.1959

 • Decretul nr. 839/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 839/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

 • Hotărâre nr. 129/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 129/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final

 • Hotărâre nr. 130/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 130/2016 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2016) 355 final

 • Hotărâre nr. 131/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 131/2016 privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 - Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21

 • Hotărâre nr. 132/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 132/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final

 • Ordinul nr. 1117/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1117/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Ordinul nr. 2902/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

 • Regulamentul nr. 8/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Regulamentul nr. 8/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 • Circulara nr. 19/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Circulara nr. 19/2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

 • Norma nr. 37/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 37/2016 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule

 • Ordinul nr. 841/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1110/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

se încarcă...