Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 12.10.2016

 • Decizia nr. 315/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2016 privind eliberarea domnului Viorel Traian Lascu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 • Hotărâre nr. 722/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Normele metodologice din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016

 • Normele metodologice din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016

se încarcă...