Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 12.10.2016

 • Ordinul nr. 1532/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1532/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

 • Ordinul nr. 1297/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1297/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordinul nr. 1294/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 • Hotărâre nr. 730/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2016 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", precum şi pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

 • Hotărâre nr. 732/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre nr. 731/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 • Hotărâre nr. 729/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Amendamentele din 17.05.2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

se încarcă...