Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 12.10.2016

 • Decizia nr. 476/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 477/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) sub aspectul sintagmei "la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice" din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 503/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) şi ale art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 1185/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 • Ordinul nr. 1203/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1203/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.265(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015

 • Rezoluţia nr. 265/2015, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MEPC.265(68) (adoptată la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - Amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar)

 • Ordinul nr. 1207/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 • Ordinul nr. 1208/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1208/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

 • Ordinul nr. 1215/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgeşti, din judeţul Bihor

se încarcă...