Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 07.10.2016

 • Ordinul nr. 2563/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2563/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov

 • Ordinul nr. 2403/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2403/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 • Hotărâre nr. 726/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

 • Act din 05.10.2016, Guvernul României

  Actul adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000, din 05.10.2016

se încarcă...