Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 07.10.2016

 • Rectificarea din 07.10.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului culturii nr. 3.758/2016, din 07.10.2016

 • Ordinul nr. 924/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 924/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Hotărâre nr. 706/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2016 privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

 • Hotărâre nr. 725/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

se încarcă...