Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 07.10.2016

 • Hotărâre nr. 89/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 89/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică" COM (2016) 230

 • Hotărâre nr. 90/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 90/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator COM (2016) 410

 • Hotărâre nr. 91/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 91/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424

 • Hotărâre nr. 92/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 92/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competenţe în Europa COM (2016) 381

 • Hotărâre nr. 93/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 93/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31

 • Hotărâre nr. 94/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 94/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotărâre nr. 95/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 95/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe" COM (2016) 377

 • Hotărâre nr. 96/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 96/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450

se încarcă...