Monitorul Oficial, Partea VI nr. 187 din 06.10.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, urmează să concesioneze un imobil - PT 33 în suprafaţă construită de 286,4 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 286,4 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Valea Crişului, Valea Crişului, judeţul Covasna, urmează să concesioneze terenuri în suprafaţă totală de 8.645 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local al Comunei Rădeşti, cu sediul în comuna Rădeşti, satul Rădeşti, jud. Alba, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 5.000 mp, situat în loc. Leorinţ, comuna Rădeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Denta, Denta, judeţul Timiş, urmează să concesioneze două parcele de teren cu o suprafaţă totală de 17.575 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Pătârlagele, Pătârlagele, judeţul Buzău, urmează să concesioneze două terenuri, proprietate publică, cu suprafaţa de 4,090 mp şi respectiv 2.430 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii - cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - U.A.T. Comuna Horia, Horia, judeţul Tulcea, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Horia

se încarcă...