Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 05.10.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, acordă finanţări nerambursabile pentru următoarele activităţi: culturale şi de tineret, sociale, sport, reducerea vulnerabilităţilor la corupţie

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, sectorul 1, anunţă contractele de finanţare atribuite în perioada 12.05.2016 - 29.08.2016

 • Achiziţia publică de servicii din 04.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.10.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Consiliul Local Moşteni, Moşteni, judeţul Teleorman, urmează să concesioneze bazinul de apă numit în lista de patrimoniu "acumularea de apă AC Moşteni I", care face parte din domeniul public al comunei Moşteni

 • Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.10.2016 Concesiuni - anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Ţeţchea, comuna Ţeţchea, judeţul Bihor, anunţă delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă al comunei

se încarcă...