Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05.10.2016

 • Ordinul nr. 1166/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1166/2016 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş

 • Decizia nr. 546/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Ordinul nr. 1053/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1053/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti

 • Regulamentul din 13.09.2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti din 13.09.2016

se încarcă...