Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 30.09.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Hotărâre nr. 682/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2016 privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 • Ordinul nr. 155/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1085/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1085/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 • Ordinul nr. 2219/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT "Perla Costineştiului" - S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordinul nr. 631/2016, Ministerul Tineretului şi Sportului - MTS

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT "Perla Costineştiului" - S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordinul nr. 1412/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

  Ordinul nr. 2219/631/1412/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT "Perla Costineştiului" - S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar - Societatea Comercială BTT - S.A. - se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Ordinul nr. 803/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

se încarcă...