Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 30.09.2016

 • Hotărâre nr. 675/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2016 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, judeţul Mureş, şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, precum şi pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre nr. 676/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2016 privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa

 • Ordinul nr. 1525/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1525/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii

 • Hotărâre nr. 677/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

 • Hotărâre nr. 678/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

se încarcă...