Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 28.09.2016

 • Ordinul nr. 146/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 146/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 389/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 1026/2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1026/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

 • Ordinul nr. 1120/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1120/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015

 • Rezoluţia nr. 394/2015, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.394(95) (adoptată la 11 iunie 2015) Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 • Ordinul nr. 1142/2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1142/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 1662/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos

 • Ordinul nr. 2301/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2301/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 731/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 731/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A.

 • Ordinul nr. 732/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 732/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

 • Ordinul nr. 733/2016, Banca Naţională a României - BNR

  Ordinul nr. 733/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

 • Procedura din 19.09.2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016, din 19.09.2016

se încarcă...