Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28.09.2016

 • Decizia nr. 467/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2016 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, precum şi a hotărârii în ansamblul său

 • Instrucţiunile din 16.08.2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare din 16.08.2016

 • Ordinul nr. 1070/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 683/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 3262/2016, Ministerul Justiţiei - MJ

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 • Ordinul nr. 2236/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

 • Ordinul nr. 5087/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

 • Ordinul nr. 5223/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017

 • Metodologia din 31.08.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 31.08.2016

se încarcă...